Podpořené programy:

 
 
Proram MŠMT č. VIII
Jč. grant - Podpora sportu