Grant Jč. kraj

 
Podpora sportu:
 
Charakteristika programu:
Poskytnutí dotace na rekonstrukce/opravy povrchů stávajících sportovišť (vyjma fotbalových hřišť a atletických drah) či na rekonstrukce/opravy kabin sportovců a sociálního zařízení stávajících sportovišť s cílem, aby jejich stav odpovídal aktuálním bezpečnostním a hygienickým normám i novým sportovním řádům pro jednotlivé druhy sportu. Dotace na obnovu vybavení sportovišť, pořádání veřejně přístupných sportovních aktivit, přeborů Jihočeského kraje, aktivit sportovců se zdravotním postižením a mezinárodních aktivit v oblasti sportu.
 
Opatření 2: Rekonstrukce a oprava šaten a sociálního zařízení sportovišť
 

Smlouva o poskytnutí dotace - SDO/OEZI/1429/19, reg. 4. 416-02-033

Smlouva o dílo

Fotodokumentace kabiny: foto1, foto2, foto3, foto4, foto5, foto6, foto7, foto8, foto9, foto10, foto11, foto12, foto13

Informační list obecního úřadu